QNAP

NAS

NAS QNAP 24-Bay Xeon D-2142IT 1.9GHz 8-core/128GB /3xGb,4x10G/USB/RPS/2U-ES2486dc-2142IT-128G

ES2486DC2142IT128G

NAS QNAP 24-Bay Xeon® D-2142IT 1.9GHz 8-core/96GB /3xGb,4x10G/USB/RPS/2U-ES2486dc-2142IT-96G

ES2486DC2142IT96G

NAS QNAP - TS-131K - 1-bay SATA, ARM Quad-core 1.7GHz, 1GB RAM, HDD, 3xUSB3.0, 1x GbE LAN

QNAPTS-131K

NAS QNAP - TS-231K - 2-bay SATA, ARM Quad-core 1.7GHz, 1GB RAM, HDD, 2xUSB3.0, 2x GbE LAN

QNAPTS-231K

NAS QNAP - TS-431K - 4-bay SATA, ARM Quad-core 1.7GHz, 1GB RAM, HDD, 3xUSB3.0, 2x GbE LAN

QNAPTS-431K

NAS QNAP - TS-431XEU-2G - 1U RACK 4 BAY 1.7GHZ 2GB 4xUSB3

QNAPTS-431XEU-2G

NAS QNAP - TS-431XEU-8G - 1U RACK 4 BAY 1.7GHZ 8GB 4xUSB3

QNAPTS-431XEU-8G

NAS QNAP 8-Bay rackmount 1.7GHz quad-core, 4GB DDR4, SATA 6Gb/s, 2x10GbE SFP+ LAN, 2xGbE LAN, 1xPCIe

QNAPTS-832PXU-4G

NAS QNAP 4-Bay Annapurna Labs AL314 1.7GHz Quad Core/4GB/1x10Gb+1x2.5Gb+1x1Gb/USB/Tower- TS-431X3-4G

TS-431X3-4G

NAS QNAP 12-Bay Annapurna Labs Alpine AL324 1.7GHz/4GB/2x10Gb+2x2.5Gb/USB/RPS/2U-TS-1232PXU-RP-4G

TS1232PXURP4G

NAS QNAP 12-Bay Xeon E-2124 quad-core 3.3GHz/8GB /4x1Gb,2x10Gb/USB/RPS/2U-TS-1283XU-RP-E2124-8G

TS1283XURPE21248G

NAS QNAP 1-Bay ARM Quad 1.8GHz/2GB/1xGigaLan/USB/Tower

TS133

NAS QNAP 16-Bay Ryzen V1500B 4C/8T 2.2GHz/16GB/2x2.5Gb/USB/2x550W/3U-TS-1673AU-RP-16G

TS1673AURP16G

NAS QNAP 16-Bay Xeon E-2124 quad-core 3.3GHz/16GB /4x1Gb,2x10Gb/USB/RPS/3U-TS-1683XU-RP-E2124-16G

TS1683XURPE212416G

NAS QNAP 2-Bay Annapurna Labs Alpine AL-314 1.7GHz Quad Core/2GB/1x2.5Gb+1xGb/USB/Tower-TS-231P3-2G

TS231P32G

NAS QNAP 2-Bay Annapurna Labs Alpine AL-314 1.7GHz Quad Core/4GB/1x2.5Gb+1xGb/USB/Tower-TS-231P3-4G

TS231P34G

NAS QNAP 2-Bay ARM 2.0GHz Quad core/2GB/1x1Gb/USB/Tower

TS233

NAS QNAP 24-Bay Xeon E-2136 6-core 3.3GHz /16GB /4x1Gb,2x10Gb/USB/RPS/4U-TS-2483XU-RP-E2136-16G

TS2483XURPE213616G

NAS QNAP 2-Bay Celeron J6412 4C/4T 2.6GHz/8GB(not expandable),2x2.5GbE/USB/Tower

TS253E8G

NAS QNAP 2-Bay Celeron N4505 2C/2T,4GB/1x2.5GbE/USB/Tower

TS2624G

NAS QNAP 2-Bay Celeron N5105/N5095 4C/4T,8GB/2x2.5GbE/USB/Tower

TS2648G

NAS QNAP 3-Bay Celeron N5105/N5095 4C 2.9GHz/4GB/1x2.5GbE/USB/Tower

TS3644G

NAS QNAP 4-Bay Annapurna Labs Alpine AL-214 1.7GHz 4-Core/2GB/1x10Gb+2x1Gb/USB/Tower-TS-431KX-2G

TS431KX2G

NAS QNAP 4-Bay Annapurna Labs Alpine AL-314 1.7GHz Quad Core/2GB/1x2.5Gb+1xGb/USB/Tower-TS-431P3-2G

TS431P32G

NAS QNAP 4-Bay Annapurna Labs Alpine AL-314 1.7GHz Quad Core/4GB/1x2.5Gb+1xGb/USB/Tower-TS-431P3-4G

TS431P34G

NAS QNAP 4-Bay Annapurna Labs Alpine AL324 1.7GHz/2GB/2x10Gb+2x2.5Gb/USB/1U-TS-432PXU-2G

TS432PXU2G

NAS QNAP 4-Bay Annapurna Labs Alpine AL324 1.7GHz/2GB/2x10Gb+2x2.5Gb/USB/RPS/1U-TS-432PXU-RP-2G

TS432PXURP2G

NAS QNAP 4-Bay ARM Quad 2.0GHz/4GB/1x2.5GbE+1xGbE/USB/Tower

TS4334G

NAS QNAP 4-Bay Octeon TX2 CN9130/CN9131 4C 2.2GHz/4GB/2x10GbE SFP+,2x2.5GbE/USB/1U

TS435XEU4G

NAS QNAP 4-Bay Celeron J6412 4C/4T 2.6GHz/8GB(not expandable),2x2.5GbE/USB/Tower

TS453E8G

NAS QNAP 4-Bay Celeron N5105/N5095 4C/4T,2GB/1x2.5GbE/USB/Tower

TS4622G

NAS QNAP 4-Bay Celeron N5105/N5095 4C/4T,4GB/2x2.5GbE/USB/Tower

TS4644G

NAS QNAP 4-Bay Celeron N5105/N5095 4C/4T 2.9GHz/4GB/2x2.5Gb/USB/1U

TS464EU4G

NAS QNAP 4-Bay Ryzen V1000 series V1500B 4C/8T 2.2GHz/8GB/2x2.5Gb/USB/Tower-TS-473A-8G

TS473A8G

NAS QNAP 6-Bay Celeron N5105/N5095 4C/4T,4GB/2x2.5GbE/USB/Tower

TS6644G

NAS QNAP 6-Bay Ryzen V1000 series V1500B 4C/8T 2.2GHz/8GB/2x2.5Gb/USB/Tower-TS-673A-8G

TS673A8G

NAS QNAP 8-Bay Annapurna Labs Alpine AL324 1.7GHz/4GB/2x10Gb+2x2.5Gb/USB/RPS/2U-TS-832PXU-RP-4G

TS832PXURP4G

NAS QNAP 8-Bay Ryzen V1000 series V1500B 4C/8T 2.2GHz/8GB/2x2.5Gb/USB/Tower-TS-873A-8G

TS873A8G

NAS QNAP 8-Bay Ryzen 5 2600 6C/12T 3.4GHz/8GB /2x1Gb,2x10Gb/USB/RPS/2U-TS-877XU-RP-3600-8G

TS877XURP36008G

NAS QNAP 8-Bay Xeon E-2124 quad-core 3.3GHz/8GB /4x1Gb,2x10Gb/USB/2U-TS-883XU-E2124-8G

TS883XUE21248G

NAS QNAP 8-Bay Xeon E-2124 quad-core 3.3GHz/8GB /4x1Gb,2x10Gb/USB/RPS/2U-TS-883XU-RP-E2124-8G

TS883XURPE21248G

NAS QNAP 5+4-Bay Annapurna Labs Alpine AL324 1.7GHz/4GB/2x10Gb+2x2.5Gb/USB/Tower-TS-932PX-4G

TS932PX4G

NAS QNAP 9-Bay Xeon E-2124 quad-core 3.3GHz/8GB /4x1Gb,2x10Gb/USB/1U-TS-983XU-E2124-8G

TS983XUE21248G

NAS QNAP 9-Bay Xeon E-2124 quad-core 3.3GHz/8GB /4x1Gb,2x10Gb/USB/RPS/1U-TS-983XU-RP-E2124-8G

TS983XURPE21248G

NAS QNAP 12-Bay Ryzen5 3700X 8-core 3.4GHz/128GB/2x1Gb,4x10Gb/USB/RPS/2U-TS-h1277XU-RP-3700X-128G

TSH1277XURP3700X128G

NAS QNAP 12-Bay Ryzen5 3700X 8-core 3.4GHz/32GB/2x1Gb,4x10Gb/USB/RPS/2U-TS-h1277XU-RP-3700X-32G

TSH1277XURP3700X32G

NAS QNAP 12+6-Bay Xeon D-1622 4C/8T 3.2GHz/32GB/4x2.5Gb,2x10Gb/USB/RPS/2U

TSH1886XURPR2D162232

NAS QNAP 24-Bay EPYC 7232P 8C/16T 3.1GHz/64GB /2x25Gb,2x2.5Gb/USB/RPS/2U-TS-h2490FU-7232P-64G

TSH2490FU7232P64G

NAS QNAP 24-Bay EPYC 7302P 16C/32T 3.0GHz/128GB /4x25Gb,2x2.5Gb/USB/RPS/2U-TS-h2490FU-7302P-128G

TSH2490FU7302P128G

NAS QNAP 30-Bay Xeon W-1250 3,3GHz 6C/32GB/2x25Gb,4x2,5Gb/USB/iSCSI/RPS/2U-TS-h3088XU-RP-W1250-32G

TSH3088XURPW125032G

NAS QNAP 30-bay Xeon W-1270 3.4GHz 8C/64GB/2x25Gb,4x2.5Gb/USB/iSCSI/RPS/2U-TS-h3088XU-RP-W1270-64G

TSH3088XURPW127064G

NAS QNAP 4+2-Bay Xeon D-1602 2 core 2.5 GHz/8GB /4x2.5Gb,sup 5Gb & 10Gb/USB/Tower-TS-h686-D1602-8G

TSH686D16028G

NAS QNAP 9-Bay Ryzen 5 3700X 8C/16T 3.4GHz/32GB /2x1Gb,4x10Gb/USB/RPS/1U-TS-h977XU-RP-3700X-32G

TSH977XURP3700X32G

NAS QNAP 4-Bay i3-8100T 4-core 3.1 GHz/4GB/2x1Gb,1x10Gb/Thunderbolt/USB/Tower-TVS-472XT-i5-4G

TVS472XTI54G

NAS QNAP 6-Bay Zhaoxin KX-U6580 8C/8T 2.5GHz/8GB/2x2.5GbE/USB/Tower

TVS6758G

NAS QNAP 12-Bay Xeon W-1250 6C 3.3GHz/16GB/4x2.5Gb,2x10Gb/Thunderbolt/USB/Tower-TVS-h1288X-W1250-16G

TVSH1288XW125016G

NAS QNAP 16-Bay Xeon W-1250 6C 3.3GHz/32GB/4x2.5Gb,2x10Gb/Thunderbolt/USB/Tower-TVS-h1688X-W1250-32G

TVSH1688XW125032G